Za slobodnu ugradnju parketa – odgovarajuća podloga je obavezna! Ako odaberete naš Tarkoflex, možete biti sigurni da će ostali koraci za ugradnju biti uspešno izvršeni.
 
PODLOGA
   
Ako želite da postavite drveni pod bez upotrebe lepka, onda je neophodna podloga. Pošto se parketi postavljaju uz pomoć metode slobodne ugradnje pri kojoj se parket , u stvari, ne ne lepi za podlogu, neophodno je da se postavi podloga za nivelisanje pre nego što se postavi pod. Podloga se postavlja preko osnove. U većini slučajeva parketi se mogu postaviti na podnu podlogu za prigušivanje uz pomoć lepka ili postavljanjem dasaka bez upotrebe lepka.
   
Tabela sa tehničkim podacima
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
VREDNOST JEDINICA
Debljina
3 mm
Gustina (samo EPE)
30 kg/m3
Upijanje vode (samo EPE)
2.2 vol%
Toplotna provodljivost
0.04 W/mK
Opseg radne temperature
-40 - +90 °C
Poboljšana zvučna izolacija betonskog poda
17 dB